Bilgi ve Makaleler

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN

DİKKAT İŞ MEVZUATI VAR ! ÖNLEMİNİZİ ALIN !!

İŞ HUKUKUN TÜM BELGELERİ

İş Mevzuatı son derece karışık olduğu gibi, sürekli olarak da değişmeye ve yenilenmeye muhtaçtır.
İş Kanunu hükümleri, belki de her bir maddesinde bir belge düzenlenmesini gerektirmektedir. Gerçekten de, gerek işveren gerek ise işçi açısından, iddiayı ispatta BELGE HUKUKU doğmuştur. Bunun özellikle işverenler için anlamı ve önemi büyüktür.
Bu nedenle işverenin (ister gerçek ister tüzel kişilik olsun) yapacağı tüm işlemleri kayıt altına alması zorunludur. Yalnızca yapacağı işlemler için değil, karşılaşabileceği tüm sorunlar ve pozisyonlar içinde bunlara ilişkin belgeleri tam ve noksansız oluşturmak zorundadır. Sözü edilen belgelerin kimler tarafından ve hangi esaslara göre ve hangi zamanlarda hazırlanacağı büyük önem arzetmektedir. Unutulmaması gereken SÖZÜN UÇUP YAZININ KALDIĞIDIR.
İş güvenliği hususunda ISO 18001 veya benzeri belgelerin alınmış olması ve bu kriterler ve zorunluluklar arasında bazı iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin belirlemelerde bulunsa da SORUN BUNLARIN YERİNE GETİRİLDİĞİNİN BELGELENDİRİLMESİDİR.
İşveren çift çelik yelek giymek zorundadır.

İŞTE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR;

İŞ BELGESİZ ASLA !

• UNUTMAYIN BELGEYE DAYANMAYAN HER ADIM BOŞA ATILMIŞTIR.
• HER İDDİA KARŞISINDA BİR BELGENİZ YOK İSE, İDDİAYA YANIT VEREMEZSİNİZ.
• İŞ KANUNU 122 MADDEDİR. HER MADDE BİR BELGE GEREKTİRİR.ANCAK 122 BELGE SİZE ASLA YETMEZ.
• ŞİRKETİNİZİN HUKUKİ YAPILANDIRMASINA ÖZEN GÖSTERMELİSİNİZ.
• İŞ DAVALARINIZDA ÖNEMLİ OLAN BELGELERİNİZDİR.
• YERİNE GETİRDİĞİNİZ AMA BELGEYEMEDİĞİNİZ HER UYGULAMA İÇİN HARCADIĞINIZ PARA İSRAF OLMUŞ DEMEKTİR.
• İŞVERENİN İDDİASINI BELGEDEN BAŞKA KANITLA İSPATLAMA ŞANSI, İŞÇİYE GÖRE ÇOK DÜŞÜKTÜR.
• DÜZENLİ VE EKSİKSİZ BELGE HER İŞVERENİN ZORUNLULUĞUDUR.
• BELGESİZ HAKLILIK OLMAZ.

ÇIRAĞINIZA KIDEM TAZMİNATI ÖDEYEBİLİRSİNİZ !

Çıraklık dönemine ilişkin çalışmalar bilindiği üzere yaşlılık sigortalılığına sayılmaz. Diğer bir deyimle çırağınız çalışma süresi emekliliğine etki etmez ve kıdem tazminatı gerektirmez. Çıraklık Eğitim Merkezindeki eğitimi, işyerinizde yapılan denetimler sizi kıdem tazminatından kurtarmayabilir. Bunu BELGEYLE ispatlamanız gerekir.

GÖREVLENDİRMEDİĞİNİZ YERE GİRİP KAZA GEÇİREN İŞÇİDEN SİZ SORUMLUSUNUZ.

İŞYERİNDEKİ İNTİHAR ve KAVGADAN DA İŞVEREN SORUMLUDUR.

TRAFİK KAZASI YAPAN SERVİSİNİZDEN DAHİ SİZ SORUMLUSUNUZ.

İŞTEN AYRILAN PERSONELİNİZDEN EĞİTİM MASRAFLARINI TALEP EDEBİLİRSİNİZ.

BELGENİZ YOKSA YALNIZCA DAVA KAYBETMEZSİNİZ, KİŞİSEL MAL VARLIĞINIZDAN İDARİ PARA CEZASI ÖDEYEBİLİRSİNİZ !

AŞAĞIDAKİ TABLODAKİ BELGELERİ DÜZENLİ OLARAK DÜZENLEMEZ İSENİZ, SİZE YÜKLENECEK İDARİ PARA CEZALARI, ŞİRKETİNİZİN BORCU OLMAKTAN ÇIKIP, ŞAHSİ BORCUNUZ HALİNE GELEBİLİR.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2008’den İtibaren)

Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (YTL)
3 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 88
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 88
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 88
8 99/b  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 88
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 88
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 88
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 360
30 101 Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.357
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.357
32 102/a Ücret ile kanundan ve TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 179
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 179
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 360
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 360
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 360
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 179
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 179
57 103  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 179
59 103  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 179
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 179
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 904
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 179
65 104 Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 179
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 904
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 904
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 904
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 904
73 104 Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 904
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 904
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 904
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 904
77 105 İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak 904
78/1 105 İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için 88
78/2 105 Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak 904
79 105 Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak 904
80 105 İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak 904
81 105 İşyeri hekimi çalıştırma, işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek 904
82 105 İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek 904
85 105 Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak 904
86 105 Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için 179
87 105 Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için 179
88 105 Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak 904
89 105 İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak 904
90 106  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 1.810
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 9.063
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 9.063
96/2 107 İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 9.063
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 9.063

 
İŞ HUKUKUNUN TÜM BELGELERİ

1. 7,5 SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER İÇİN ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
2. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENE FORMU
3. ALT İŞVEREN İŞYERİ BİLDİRİMİ
4. ARA DİNLENMESİ SAATLERİNİN İLAN EDİLMESİ ÖRNEĞİ
5. ASGARİ ÜCRETİN İLAN EDİLMESİ ÖRNEĞİ
6. ASIL İŞVERENLERİN ALT İŞVERENLERİNİN ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU ÖRNEĞİ
7. AYLIK ÜCRET KESME CEZASI HESABI
8. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
9. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ
10. ÇALIŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ
11. ÇALIŞMA SAATLERİNİN İLAN EDİLMESİ ÖRNEĞİ
12. ÇALIŞMA ŞARTLARINI GÖSTERİR BELGE ÖRNEĞİ
13. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASINDA VELİ YA DA VASİLERE İŞVERENCE VERİLMESİ GEREKEN BELGE ÖRNEĞİ
14. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE DENEME SÜRESİ SONUNDA DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ
15. DENKLEŞTİRİLMİŞ İŞ SÖZLEŞMESİ
16. DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN 6 AYLIK ÜCRETSİZ DOĞUM İZİN TALEP YAZISI ÖRNEĞİ
17. DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN ALTI AY ÜCRETSİZ İZİN TALEBİNE İLİŞKİN İŞVEREN VE VERİLMESİ GEREKEN CEVAP YAZISI ÖRNEĞİ
18. DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN SÜT İZİN TALEP YAZISI ÖRNEĞİ
19. DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN SÜT İZNİ TALEBİNE VERİLEN CEVAP YAZISI ÖRNEĞİ
20. FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI ÖRNEĞİ
21. FAZLA ÇALIŞMAYA YA DA FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN İŞÇİNİN SERBEST ZAMAN TALEBİNE ONAY VERİLMESİ ÖRNEĞİ
22. FAZLA ÇALIŞMAYA YADA FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN İŞÇİNİN SERBEST ZAMAN TALEBİ ÖRNEĞİ
23. FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI ÖRNEĞİ
24. GEBE VE EMZİKLİ İŞÇİLERİN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNE İLİŞKİN FORM TABLO VE RAPOR ÖRNEKLERİ
25. HAFTALIK İŞ SÜRELERİNE BÖLÜNEMEYEN İŞLERDE OLUŞTURULACAK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ
26. HAZIRLAMA TAMAMLAMA TEMİZLEME İŞLERİNDE İŞÇİLERE YAPILACAK BİLDİRİM ÖRNEĞİ
27. İFLAS VE KONKORDATONUN BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
28. İHBAR TAZMİNATI BORDROSU ÖRNEĞİ
29. İKİ POSTA ÇALIŞMA YAPILAN İŞYERLERİNDE POSTA SAATLERİNİN İLAN EDİLMESİ ÖRNEĞİ
30. İLK DEFA AÇILACAK İŞYERLERİ İÇİN ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
31. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMEYİ FESHETMEDEN ÖNCE İŞÇİDEN YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI SAVUNMA İSTENMESİ
32. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ SÖZLEŞMEYİ FESHETMEDEN ÖNCE DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI SAVUNMA İSTENMESİ ÖRNEĞİ
33. İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMAN SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
34. İŞ KAZASI TUTANAĞI
35. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİĞİNE DAİR TUTANAK ÖRNEĞİ
36. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ HALİNDE DÜZENLENECEK İBRANAME ÖRNEĞİ
37. İŞ VERENİN TAZMİNATSIZ FESİH İHBARI BİLDİRİM ÖRNEĞİ
38. İŞÇİ ALACAK BELGESİ
39. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI
40. İŞÇİLERE GÖNDERİLECEK DAVET YAZISI-İŞİNİ SON VERİLEN
41. İŞÇİNİN YILLIK İZİN TALEBİ
42. İŞÇİNİN FESİH İHBARI BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ
43. İŞÇİNİN İSTİFASI HALİNDE DÜZENLENECEK İBRANAME ÖRNEĞİ
44. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ
45. İŞÇİNİN İŞVERENDEN TELAFİ ÇALIŞMASI İÇİN TALEP YAZISI ÖRNEĞİ
46. İŞÇİNİN İŞVERENİN FESİH İHBAR BİLDİRİMİNİ TEBLİĞDEN İMTİNA ETMESİNE İLİŞKİN TUTANAK ÖRNEĞİ
47. İŞÇİNİN İŞVERENİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA YAPACAĞI DEĞİŞİKLİĞE CEVAP YAZISI ÖRNEĞİ
48. İŞÇİNİN TELAFİ ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TALEBİNE VERİLECEK CEVAP YAZISI ÖRNEĞİ
49. İŞÇİNİN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ HALİNDE DÜZENLENECEK TUTANAK
50. İŞÇİNİN YENİ İŞ ARAMA İZNİNİ TOPLU KULLANMA İSTEĞİ
51. İŞÇİNİN, İŞVERENİN FESHİ İHBAR BİLDİRİMİNDEN İMTİNA ETMESİNDE KULLANILACAK TUTANAK ÖRNEĞİ
52. İŞÇİYE VERİLEN ÜCRET KESME CEZASINA İLİŞKİN İŞÇİYE YAPILACAK BİLDİRİM ÖRNEĞİ
53. İŞE DEVAMSIZLIĞIN İŞÇİYE BİLDİRİLMESİ VE UYARMA BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ
54. İŞE DEVAMSIZLIĞIN TESPİTİNE İLİŞKİN TUTANAK ÖRNEĞİ
55. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİNİ İMZADAN İMTİNA ETMESİNE İLİŞKİN TUTANAK
56. İŞİNİ YAPMAMAKTA ISRAR EDEN İŞÇİYİ UYARMA BİLDİRİMİ
57. İŞLETME BELGESİ İÇİN ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
58. İŞVEREN İZİN KURULUNUN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ
59. İŞVERENİN FESİH İHBAR BİLDİRİMİ-İş güvencesi-
60. İŞVERENİN İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA YAPACAĞI DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİYE BİLDİRİM ÖRNEĞİ
61. İŞVERENİN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEDEN ÖNCE İŞÇİNİN SAVUNMASINI İSTEMESİ
62. İŞVERENİN İŞÇİNİN FESHİ İHBAR BİLDİRİMİ KABUL YAZISI ÖRNEĞİ
63. İŞVERENİN İŞÇİNİN FESİH BİLDİRİMİNE CEVABI
64. İŞVERENİN İŞÇİNİN VERİMİNDEN DOLAYI İŞ SÖZLEŞMESİN9İE FESHETMEDEN ÖNCE İŞÇİNİN SAVUNMASINI İSTEMESİ
65. İŞVERENİN TAZMİNATLI FESİH İHBARI BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ
66. İŞVERENİN TAZMİNATSIZ FESİH İHBAR BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ
67. İŞVERENİN İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİNİ FESİH BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ
68. İŞYERİ BİLDİRGESİ
69. İŞYERİ HEKİMİ VE SAĞLIK BİRİMLERİNE İLİŞKİN SAĞLIK,GÜVENLİK FORMLARI,MALZEME LİSTELERİ,RAPORLAR SÖZLEŞMELER VE ÖRNEKLER
70. İŞYERİ KAZA VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU
71. İŞYERİNİN ADRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
72. İŞYERİNİN ÇALIŞMA KONUSU DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
73. İŞYERİNİN DEVRALINMASI HALİNDE ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
74. İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ HALİNDE ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
75. İŞYERİNİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
76. İŞYERİNİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ YA DA KAPATILMASI HALİNDE ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
77. İTHAL EDİLECEK ÜRÜN İÇİN ALINMASI GEREKEN KONTROL BELGESİ ÖRNEĞİ
78. İZİN KURULU İÇİN SEÇİM İLANI
79. İZİN KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLME DUYURUSU
80. İZİN KURULUNA İZİN TALEBİNİ BİLDİRME
81. KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ÇSGB MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
82. KAMU MAKAMLARININ VE ASIL İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN ÜCRETİ KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DUYURU- İşçilere ilanı
83. KIDEM TAZMİNATI BORDROSU ÖRNEĞİ
84. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİLDİRGESİ
85. KURMA İZNİ BELGESİ İÇİN ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ
86. MALZEME TESLİM BELGESİ
87. ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER FİHRİSTİ
88. PART TİME-KISA SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
89. PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ
90. POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ
91. PUAN CETVELİ
92. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ
93. ŞEHİT VE MALUL HAKKINDA DURUM ÇİZELGESİ
94. TAKIM İŞ SÖZLEŞMESİ
95. TELAFİ ÇALIŞMASINA İLİŞKİN İŞÇİYE YAPILACAK BİLDİRİM ÖRNEĞİ
96. TERÖR MAĞDURU İŞÇİ İSTEM FORMU
97. TİK AYLIK İŞ GÜCÜ ÇİZELGESİ
98. TİK'E VERİLECEK PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ
99. TİK'E İŞE BAŞLATILAN ENGELLİ-ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ İÇİN VERİLECEK BİLDİRGE ÖRNEĞİ
100. TİK'E İŞE BAŞLATILMAYAN ENGELLİ-ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ İÇİN VERİLECEK BİLDİRGE ÖRNEĞİ
101. TİK'E VERİLECEK ENGELLİ İŞÇİ TALEP YAZISI ÖRNEĞİ
102. TİK'E VERİLECEK ENGELLİ-ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ TERCİH YAZISI ÖRNEĞİ
103. TİK'E VERİLECEK ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ TALEP YAZISI
104. TİK'E VERİLECEK TERÖR MAĞDURU İŞÇİ TALEP YAZISI
105. TOPLU İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN ALTI AY İÇERİSİNDE YENİDEN İŞE ALINACAK İŞÇİLERE YAPILACAK DAVET YAZISI ÖRNEĞİ
106. TOPLU İŞTEN ÇIKARMADA ÇSGB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ
107. TOPLU İŞTEN ÇIKARMADA ÇSGB İŞ KURUMUNA VERİLMESİ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
108. TOPLU İŞTEN ÇIKARMADA İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİYLE YAPILAN GÖRÜŞME METNİ ÖRNEĞİ
109. TOPLU İŞTEN ÇIKARMADA İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNE VERİLMESİ GEREKEN GÖRÜŞME TALEBİ ÖRNEĞİ
110. TOPLU YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİ DUYURUSU
111. TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ
112. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE YAPILACAK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI ÖRNEĞİ
113. ÜCRET BORDROSU
114. ÜCRET HESAP PUSULASI ÖRNEĞİ
115. ÜCRET KESME CEZASINI GEREKTİREN HALİN TESPİTİNE İLİŞKİN TUTANAK
116. ÜÇ POSTA ÇALIŞMA YAPILAN İŞYERLERİNDE POSTA SAATLERİNİN İLAN EDİLMESİ ÖRNEĞİ
117. YABANCI İŞÇİLERİN TÜRKİYE'DE ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİN FORMLARI
118. YENİ İŞ ARAMA İZNİN TOPLU KULLANIMINA İLİŞKİN İŞVERENİN OLUR YAZISI ÖRNEĞİ
119. YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN TOPLU KULLANIMINA İLİŞKİN İŞÇİNİN TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
120. YILLIK İZİN DÖNEMLERİNİN İLANI
121. YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNÜŞÜ İŞÇİNİN BAŞLAMA YAZISI ÖRNEĞİ
122. YILLIK ÜCRETLİ İZİN DURUM TAKİP KARTI ÖRNEĞİ
123. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İÇİN İŞÇİNİN TALEBİNİN İŞVERENCE KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM ÖRNEĞİ
124. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İÇİN İŞÇİNİN TALEBİNİN UYGUN GÖRÜLMEMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM ÖRNEĞİ
125. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İÇİN İŞÇİNİN TALEP YAZISI ÖRNEĞİ
126. YÜZDE USULÜNÜN UYGULANDIĞI İŞYERLERİNDE KULLANILAN PUAN CETVELİ
127. YÜZDE USULÜNÜN UYGULANDIĞI İŞYERLERİNDE YÜZDELERİN BELGELENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK VE İŞÇİ TEMSİLCİSİNE VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ
128. YÜZDE USULÜNÜN UYGULANDIĞI İŞYERLERİNDE YAPILACAK İLAN ÖRNEĞİ
129. ZORLAYICI NEDENLERDEN DOLAYI İŞYERİNDE UYGULANAN YARIM ÜCRET UYGULAMASININ İŞÇİYE BİLDİRİLMESİ ÖRNEĞİ
130. ÜCRETSİZ İZİN MUTABAKATI.

Av. Tuncay ALNIAK - Av. Hülya ALNIAK - 2008 - www.tuncayalniak.av.tr